Tak, wszystkie obozy i półkolonie są zgłaszane i zatwierdzane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.