Tak, wystawiamy faktury oraz zaświadczenia o wypoczynku do zakładów pracy.